Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERBINDNING äf3ter~bin2dniŋ, vard. äv. -bin2iŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
(i fackspr.) linje som i skrift förenar en bokstav med den efterföljande. De linier hvarmed en bokstaf begynnes eller slutas, .. kallas .. före- eller efterbindning. Mentzer Kalligr. 29 (1846). Funck Förskrift 7 (1890).

 

Spalt E 104 band 7, 1917

Webbansvarig