Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERBILDNING äf3ter~bil2dniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr t. nachbildung]
vbalsbst. till EFTERBILDA.
1) tekn. till EFTERBILDA 1. Den efterbildning af (kalcium-)karbid, som fortgår sedan (den elektriska) strömmen afställts. Tekn. tidskr. 1899, K. s. 91.
2) till EFTERBILDA 2; imitation. Betänklig synes mig .. efterbildningen af alla Horatii versformer utan undantag. Tegnér 5: 122 (1817). Bland allt slags massa, som kan användas till efterbildning af sköldpadd, är celluloiden .. lämpligast. AHB 123: 69 (1885). jfr NATUR-EFTERBILDNING. — konkret; ofta: kopia. Atterbom i Poet. kal. 1817, 1: 30. Grekiska literaturen .. förhåller sig i flera fall till den romerska som originalet till efterbildningen. Tegnér 3: 298 (1827). Ingen må till försäljning eftergöra originala konstverk .., såvida efterbildningen hörer till samma konstart som originalet. SFS 1867, nr 30, s. 1. Österländingar, som genom resor och studier i Europa förvandlats till efterbildningar af oss franker. Heidenstam End. 146 (1889).
3) (numera knappast br.) snick. till EFTERBILDA 3. Stål Byggn. 1: 303 (1834).
Ssgr (till 2): EFTERBILDNINGS-BEGÄR. H. Hildebrand i VittAH 28: 157 (1885).
-DRIFT. Claëson 1: 267 (1858).
-FÖRMÅGA. Claëson 1: 205 (1858).
-FÖRSÖK. dels abstr., dels konkret. F. B. v. Schwerin i Poet. kal. 1815, 1: 108. L. M. Wærn i Verdandi 1892, s. 52.

 

Spalt E 103 band 7, 1917

Webbansvarig