Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERBILDARE äf3ter~bil2dare, m.||ig.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Etymologi
[jfr t. nachbilder]
person som efterbildar (se d. o. 2 a); imitatör. Det, som hos mästaren var .. intressant, blir osmakligt hos den talanglösa efterbildaren. Rydqvist i SAH 12: 474 (1827). Dalin (1850; angivet ss. föga br.). Böttiger blifver .. aldrig Tegnérs slafviske efterbildare. Wirsén i SAH 56: 113 (1879). Om varumärket är enkelt och bestämdt, har .. dess egare .. större utsikter att undgå mindre nogräknade efterbildare. Tekn. tidskr. 1896, Allm. s. 44. Hon är ej .. efterbildare af färgerna. Sirén Da Vinci 374 (1911; it. imitatrice; om skulpturen, ”la scoltura”).

 

Spalt E 103 band 7, 1917

Webbansvarig