Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERBETALA äf3ter~beta2la, v. -ar, äv. -er, -ade l. -te, stundom -de, -at l. -t, -ad l. -t, stundom -d; se för övr. BETALA. vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.).
Etymologi
[till EFTER- 8 o. BETALA 1, med anslutning till EFTERBETALNING; jfr d. efterbetale, ävensom holl. nabetalen, t. nachzahlen]
verkställa en betalning efteråt (efter föreskriven l. överenskommen tid o. d.); betala (vad som fattas i en summa som bör erläggas o. d.). Vägran att efterbetala porto (för ofullständigt frankerad brevpostförsändelse) anses såsom vägran att emottaga försändelsen. SFS 1869, nr 31, s. 7. Jungberg (1873).

 

Spalt E 101 band 7, 1917

Webbansvarig