Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERBESIKTNING äf3ter~besik2tniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8 c]
(i sht i fackspr.) förnyad, kompletterande l. kontrollerande (slut)besiktning. SFS 1874, nr 26, s. 6 (om efterbrandsyn). På den anskjutning, hvilken .. med hvarje (artilleri-)pjes skall ega rum, följer alltid efterbesigtning, innefattande noggrann granskning och förnyad uppmätning af vigtigare inre och yttre delar äfvensom kalibrering af laddningsrum, refflor och bommar. Därs. 1889, Bih. nr 63, s. 20. — särsk. i fråga om person som (å fartyg kommande från kolera- l. pestsmittad ort) undergått observation l. karantän. SFS 1893, nr 61, s. 1. ”Efterbesigtning” betyder: de resande skola icke isoleras; de erhålla genast fri praktika men öfvervakas å de ställen, dit de begifva sig, och skola der för helsotillståndets utrönande undersökas af läkare. Därs. 1900, nr 107, s. 82.
Ssg: EFTERBESIKTNINGS-TID. särsk.: tid under vilken ngn är underkastad efterbesiktning (av läkare). SFS 1893, nr 61, s. 1, 3.

 

Spalt E 100 band 7, 1917

Webbansvarig