Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EDAMEROST e3damer~ωs2t, l. EIDAMER-OST äj3d-, äv. am-, äv. (i sht i södra Sv.) 400~1, äv. eda3mer~ωs2t l. äjd-, i södra Sv. 040~1, sällan EDAMOST e3dam~ωs2t l. EIDAMOST äj3d-, äv. 40~1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(edamer- GT osv. eidamer- Juhlin-Dannfelt (1886), Hallström Vilsna fåglar 99 (1894). edam- Kôersner Prakt. handb. reg. (1888), 2 NF (1907))
Etymologi
[efter holl. edammer kaas av det holl. stadsnamnet Edam o. OST; jfr d. e(i)damer ost, t. e(i)damer käse. Formen edamer- utgår från holl. edammer, t. edamer, oböjl. adj. till Edam, medan edam- är bildat direkt av stadsnamnet. Formen eid- återger det ä. holl. uttalet av Edam, som i överensstämmelse därmed förr äv. skrevs IJedam (Yedam) (jfr stavningen Eidam hos Orrelius Köpm.-lex. 268 (1797))]
ost(sort) tillverkad i Nordholland i trakten av staden Edam l. av det slag som där tillverkas; jfr KLOTOST. GT 1788, nr 73, s. 4. Edamerost .. kallas i anseende till sin klotrunda form äfven klotost. Lennmalm Handelsvar. 334 (1867). Landtbr. bok 3: 576 (1905).
Anm. Stundom förekommer äv. elliptiskt edamer l. eidamer400 l. 3~20 l. 040 för EDAMER- resp. EIDAMEROST. En .. flicka är sysselsatt med att rödfärga de klotformiga ostarna … Själf är hon lika rund och röd som eidamern hon håller i handen. Lindqvist Stigm. b. 140 (1906). Blomberg Öfvergåndstider 32 (1915: edamer).

 

Spalt E 28 band 7, 1917

Webbansvarig