Publicerad 1917   Lämna synpunkter
ECKLESIASTIK ek1lesiasti4k, äv. e1-, stundom äk1-, äv. 10104, äv. ekle1s-, ngn gg äkle1s-, r.; best. -en.
Ordformer
(förr vanl. skrivet ecclesiastique)
elliptiskt för vissa ssgr med ECKLESIASTIK, adj.; bl. i best. sg.
a) (föga br.) = ECKLESIASTIK-STAT(EN) 1, -STÅND(ET). Uti Ecclesiastiquen befordrades in Aprili (år 1711) .. Doctor Haqvinus Spegel, til Ärchi-Biskop. Nordberg C. XII 2: 159 (1740). Hagström Herdam. 2: 234 (1898).
b) (i sht inom ämbets- o. tjänstemannakretsar) = ECKLESIASTIK-DEPARTEMENT(ET) l. (i Finl.) ECKLESIASTIK-EXPEDITIONEN. Lundin Stockh. minn. 1: 223 (1904). De sista åren på 70-talet, då .. (C. G. Malmström) hjälpte De Geer med ecklesiastiken. DN(N) 1910, nr 14315, s. 5.

 

Spalt E 17 band 7, 1917

Webbansvarig