Publicerad 1917   Lämna synpunkter
ECHELONG e2ʃeloŋ4 l. 1-, stundom ECHELONN, -lon4, r.; best. -en; pl. -er ((†) -lons Decker Taktik 1: 373 (1830), Ex.-regl. f. kav. 1846, s. 120).
Ordformer
(Stundom användes den rent fr. stavningen -lon Lefrén Förel. 2: 174 (1817) osv. -long Örn Taktik 56 (1864) osv. -lonn Ex.-regl. f. inf. 1871, s. 258, Tj.-regl. 1889, s. 417 osv. Anm. Förr användes stundom det fr. uttrycket en échelon, äv. par échelons, i st. f. det sv. i echelonger. Sturtzenbecher Ing.-lex. (1805: par Echelons). Lockhart Napoleon 154 (1871: en echelon))
Etymologi
[liksom t. o. eng. echelon av fr. échelon, eg. trappsteg, avl. av fr. échelle, trappa, av lat. scala, trappa (jfr SKALA)]
1) mil. truppavdelning som utgör del av en större enhet vars olika underavdelningar äro uppställda trappstegsformigt, dvs. så att varje följande avdelning står ett stycke vid sidan om den närmast stående o. samtidigt ett stycke bakom fortsättningen av dennas frontlinje. Bataljonen är formerad i echelonger. Decker Taktik 1: 373 (1830). Med oo stegs afstånd! .. Echeloner framåt (bakåt) på N. kompani! Ex.-regl. f. inf. 1895, s. 113 (kommandoord). — jfr REGEMENTS-, SKVADRONS-ECHELONG m. fl.
2) mil. trupp-, i sht trängavdelning på marsch som utgör del av en större enhet vars olika avdelningar följa efter varandra på bestämda avstånd, marschgrupp. Lefrén Förel. 2: 174 (1817). Då strid hotar, dragas vanligen de i stora trängens 1. echelong gående sjukhusen fram till köen af truppkolonnen. Underv. f. trängsold. 1893, s. 154. Hedin Fyra tal 35 (1914). — jfr ANFALLS-, MARSCH-, TÅG-ECHELONG.
Anm. Av detta ord har med anslutn. till motsv. utl. ord bildats avl. echelonnera, uppställa l. formera i echelonger (se SDS 1904, nr 115, s. 1).
Ssgr (i allm. till 1): ECHELONG- l. ECHELONN- l. ECHELONGS- l. ECHELONNS-ANFALL.
-ARTAD.
-FORMERING.
-RÖRELSE.
-STRID.
-STÄLLNING.
(2) -TRANSPORT. trupptransport på järnväg som tillgår så att tåg med korta mellanrum sändas efter varandra i ständigt samma riktning; motsatt TURNUS-TRANSPORT. Nordensvan o. Krusenstjerna Handb. 2: 213 (1880).
-VIS, adv.

 

Spalt E 15 band 7, 1917

Webbansvarig