Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EBENISTERI e1benis1teri4, äv. eb1-, n.; best. -et, äv. -t.
Etymologi
[av fr. ébénisterie, av ébéniste (se EBENIST)]
handtv. om en ebenists arbete l. yrkesgren. Ett skåp i ebenisteri. J. Böttiger i Meddel. fr. Sv. slöjdfören. 1902, s. 54 (efter handl. fr. 1779). Japanskt ebenisteri. E. G. Folcker Därs. 1900, 2: 77. — särsk. konkretare: inläggning(ar) av ädelt träslag. 2ne Comoder (dvs. byråar) .. Ornerade med Ebenisterie. Meddel. fr. Sv. slöjdfören. 1902, s. 125 (i handl. fr. 1782).
Ssg: EBENISTERI-KONST. (föga br.) ebenisteri. Iag (har) med både möda och kostnad skaffat mig utomlands någon insigt j Ebenisterie och Schatullmakare konsten. G. Haupt (1774) i Meddel. fr. Sv. slöjdfören. 1902, s. 64.

 

Spalt E 11 band 7, 1917

Webbansvarig