Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DÖRANE, adv.
Ordformer
(-nn-)
Etymologi
[till sv. dial. dör, alldeles (se DÖR); jfr sv. dial. dyrande; se för öfr. den etymol. afd. under DYR, adv.]
(†) alldeles, fullständigt. Jagh meenar när han haa ätit een Sill, / At han skulle wara döranne full (dvs. proppfull). Brasck FörlSon. L 1 a (1645).

 

Spalt D 2612 band 7, 1923

Webbansvarig