Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DÖBATTANG 1bataŋ4 l. döb1-, r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr skrifvet deuxbattant. Rent fr. form deux-battants förekommer i 2UB 1: 449 (1898). Den urspr. fr. konstruktionen är i ä. tid stundom bevarad: Dörarne, hvilke voro, som man säger, à deux battans. Agrell Maroco 1: 40 (1796). Rothstein Byggn. 691 (1875))
Etymologi
[af fr. porte à deux battants, eg.: dörr med två dörrhalfvor]
1) dörrhalfva i dubbeldörr l. flygeldörr; numera nästan bl. i pl. Deuxbattanterne uppslås af en betjent i gult livrée. Almqvist Amor. 339 (1822, 1839). (Han) bars hem på en deuxbattang från sin svensexa. Hedenstierna Jönsson 147 (1894). 2NF 26: 117 (1917).
2) om båda dörrhalfvorna i en dubbel- l. flygeldörr, betraktade som en enhet: dubbeldörrar, flygeldörrar. Midt emot dörren (en deuxbattant) från det röda rummet var en dylik i det blå till .. en passage. JCvSchoting (1838) i För 100 år sen 1: 18.
Ssg: DÖBATTANG-DÖRR.

 

Spalt D 2551 band 7, 1923

Webbansvarig