Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DÄRPÅ4~1 l. 04, l. (numera bl. i skriftspr., i sht i högre stil) DÄRUPPÅ 4~01 l. 104, adv.
Etymologi
[fsv. thär pa, thär upa; jfr d. derpaa, deroppaa, t. darauf]
I. demonstr.
1) (i skriftspr.) i lokal bem.: på den l. det l. denna l. detta osv.; äfv. mer l. mindre bildl. Vid undersökning af myntet fann han därpå en romersk prägel. Han riktade (l. fäste) blicken därpå. GR 1: 7 (1521). Den, som med nöje betraktar lastens väg, är lätt förledd att träda in derpå. Franzén Pred. 5: 163 (1845).
2) i fråga om ordningsföljd: därefter, därnäst. Först på listan kommer A., därpå K. (osv.). Stiernhielm Virt. H 3 a (1650). Bron består .. af fyra hvalf, ett närmast slottet, därpå ett stycke byggnad .., liggande på fast mark (osv.). Nyblom i 3SAH 5: 160 (1891).
3) i fråga om tid: därefter, sedan. Dagen, veckan, månaden, året därpå. Därpå gick han sin väg utan att säga adjö. RP 1636, s. 265. Strax derpå. Dalin Arg. 1: 6 (1732, 1754). Melin VikSaga 203 (1910).
4) i det ändamålet, i l. med den afsikten, till den ändan, därför; numera bl. (hvard., mindre br.) i uttr. det är därpå gjordt, dvs. med flit, med afsikt. (Förbundet mellan Danmark o. S. Norby) schulle wara ther paa giorth, ath han noghen andtfal schulle giöre her in wthij thenne landzenda. GR 2: 172 (1525). Östergren (1918).
5) (i skriftspr.) i förb. med sbst., adj. o. verb af olika slag som konstrueras med prep. : på den l. det l. denna l. detta l. den saken osv. Därpå finnes det många exempel. Jag tänker därpå dag och natt. Jag fäste hans uppmärksamhet därpå, att (osv.). Han förstår sig icke därpå. (Den sjuke) skal förlåta sich ther vppå at Christus .. är hans förswarare och beskerm för alt ondt. OPetri Hb. B 4 a (1529). Då ha er farbror, Claudio och prinsen / Bedragit sig som svurit deruppå. Hagberg Shaksp. 2: 122 (1847).
II. rel.
1) (numera knappast br.) motsv. I 1: hvarpå. En wedehögh ther på the gambla hafwa sina döda vpbränt. Linc. (1640; under pyra). Eneman Resa 1: 32 (1711).
2) (numera bl. ngn gg i skriftspr., i sht i juridisk l. kameral stil) motsv. I 5: hvarpå. RA 1: 543 (1547). Gudz Bodh, ther på iagh mig stöder. Rudbeckius Luther Cat. 168 (1667). De Geer Minn. 2: 147 (1892).

 

Spalt D 2538 band 7, 1923

Webbansvarig