Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DÅSNA, v. sup. -at.
Ordformer
Etymologi
[jfr sv. dial. (Smål.) dåsna å, uttröttas, aftaga; till ett adj. motsv. isl. dásinn, dåsig, l. nor. dial. daas, utmattad, l. nor. dial. dosen, matt, slapp; jfr DÅSA, DÅSE]
(†) blifva mindre intensiv, aftaga, dämpas. (Sjukdomen har) icke ringaste dåsnat eller aftagit. VDAkt. 1699, nr 65. En wacker Dames affection .., som snart .. kan dåssna. Därs. 1708, nr 119.

 

Spalt D 2497 band 7, 1923

Webbansvarig