Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DÅDRA 3dra2, äfv. DODDRA dod3ra2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(dådra Arvidi 100 (1651) osv. dåddra Hof DialVg. 109 (1772). dodra Aspelin Fl. 38 (1749) osv. doddra Weste (1807), LoW (1889; med hänv. till dådra). dudra Brahe Oec. 108 (1581). dödra IErici Colerus 1: 160 (c. 1645: Dödrafrö), VetAH 1774, s. 32. dåder Bromelius Chl. 70 (1694: Lijndåder). dådder(r) Tillandz C 8 b (1683), Hof DialVg. 109 (1772: lindådderr). doder Franckenius Spec. D 2 b (1638), Alm(Sthm) 1804, s. 44 (: Doderfröet). dodder Rudbeck HortBot. 106 (1685: doddergräs), Serenius Iiii 3 a (1757: lindodder). dådre (dodre) Serenius Iiii 3 a, Iiii 4 a (1757). dåre Fries Ordb. 21 (c. 1870). dotter Bromelius Chl. 70 (1694: Lijndotter), Post Ogräsv. 40 (1891: Lindotter). dudder Franckenius Spec. D 2 b (1638), Lind (1749; under lein-doter). dåda Fries Ordb. 21 (c. 1870), LoW (1911); jfr anm. till 2 nedan. dåde Linné Fl. nr 564 (1755; från Ångermanl.), Fries Ordb. 21 (c. 1870). döra Linné Sk. 240 (1751), LoW (1911); jfr anm. till 2 nedan. döre Serenius Iiii 3 a (1757), Fries Ordb. 27 (c. 1870). dorja Lyttkens Växtn. 965 (1911; från Ångermanl.))
Etymologi
[jfr dan. o. holl. dodder, t. dotter, dådra, snarrefva, eng. dodder, snarrefva; möjl. identiskt med nt. dodder o. t. dotter, äggula; namnet skulle i så fall bero på dådrans gula blommor; ordet torde i de nordiska språken hafva inkommit från nt. (o. t.)]
1) (ört af) växtsläktet Camelina Crz (Myagrum Lin.); jfr HÖRKÄRING, VILDLIN. Renses Dudra och allehande Ogrääsz ifrån Lijnet. Brahe Oec. 108 (1581). Rothof Hush. 90 (1762). Retzius FlOec. 463 (1806). LAHT 1884, s. 197. — jfr FET-, GRUS-, HVIT-, LIN-, OLJ(E)-, SAND-, VILD-DÅDRA.
2) (föga br. utom i ssgr) om vissa släktet Camelina Crz närstående växter, näml. dels Neslia paniculata Desv. (Myagrum paniculatum Lin.), dels Berteroa incana DC, dels Alyssum calycinum Lin. BlekHushT 1817, s. 112 (om Myagrum paniculatum). Grå Dodra. Dalin (1850: om Alyssum calycinum). — jfr GRÅ-, HVIT-, KORN-DÅDRA m. fl.
Anm. till 2. För Neslia paniculata Desv. o. Alyssum calycinum Lin. har man i senare tid föreslagit skilda former af ordet ss. namn, näml. för den förra (korn)dåda o. för den senare (grå)-döra. NormFört. 27, 28, 59 (1894). LoW (1911).
3) (†) om viss art af växtsläktet Silene Lin.?; i ssgn DÅDRA-GRÄS.
Ssgr (i allm. till 1): A: DÅDRA-FRÖ. IErici Colerus 1: 160 (c. 1645). Oljkakor af lin-, raps-, rof- och dådrafrön. Lundequist Landtbr. 92 (1855).
(3) -GRÄS. (dodder-) (†) Lille doddergräs. Rudbeck HortBot. 106 (1685).
-KAKA. kraftfoderkaka af affallet vid utpressning af olja ur dådrafrön. Juhlin-Dannfelt 68 (1886).
B: DÅR-LIN. (i Närke) växten Camelina foetida (Schkuhr) Fr. Samzelius Blomst. 51 (1760). Nyman VäxtNatH 1: 327 (1867).

 

Spalt D 2482 band 7, 1923

Webbansvarig