Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DYSSELDORF dys4el~dor1f,
stad i Tyskland.
Ssgr: DYSSELDORF- l. DYSSELDORFER- l. DYSSELDORFS-SKOLA(N). om den skola af (svenska) målare som efter c. 1850 utbildade sig vid konstakademien i Dysseldorf. Nordensvan SvK 355 (1892). Gauffin Larsson 2: 1 (1908).
-STIL(EN). om den stil inom måleriet som hyllades af Dysseldorfskolan. Gauffin Larsson 2: 25 (1908).
Afledn.: DYSSELDORFARE, m.||ig.
1) person som är bosatt i Dysseldorf.
2) konstnär som tillhör Dysseldorfskolan. I de för tidigt bortgångne mästarne Lindholm och Zoll finna vi de förste düsseldorfarne i vår konst. Eichhorn Stud. 2: 56 (1872).
DYSSELDORFSK, adj. Den düsseldorfska skolan har .. hos många bland våra genremålare förslöat känslan för folkets nutidslif. Eichhorn Stud. 2: 137 (1872).

 

Spalt D 2468 band 7, 1923

Webbansvarig