Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DYRING, sbst.1, f.?
Etymologi
[jfr mnt. durung, t. teurung]
(†) vbalsbst. till DYRA, v.; särsk. konkretare: dyr tid; jfr DYRHET 1 b. Opå thet att landett genom sådane stor dyringh icke schulle bliffve utharmett. GR 23: 47 (1552). OxBr. 10: 58 (1622).

 

Spalt D 2459 band 7, 1923

Webbansvarig