Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DUPLEX- dup3läks~ l. dup4läks~.
Etymologi
[af lat. duplex, tvåfaldig, dubbel (jfr d. o.)]
(i fackspr.) i ssgr; om ngt som är sammansatt af två lika exemplar l. delar o. d. l. som verkar osv. i två riktningar l. på dubbelt sätt o. d.; dubbel-.
Ssgr: DUPLEX-GÅNG. urmak. Schweder HbUrmak. 15 (1874). Dutertre (uppfann) omkring år 1724 duplexgången, hvars namn härleder sig från dubbla gånghjulständer och som hade två oroar ingripande i hvarandra. 2UB 6: 466 (1904).
-KOPPLING. telegr. Rowlands multiplextelegraf .. tillåter samtidig befordring af 4 telegram i hvarje riktning, hvilket möjliggöres med tillhjälp af duplexkoppling. 2NF 28: 727 (1918).
-LOKOMOTIV. tekn. lokomotiv med två pannor o. två maskiner. 2UB 9: 203 (1905).
-MASKIN. tekn. särsk. = -LOKOMOTIV. TT 1871, s. 244.
-PUMP. tekn. Luftpumpen .. är en s. k. duplexpump, d. v. s. luften pumpas från en större cylinder in i en mindre cylinder och från denna in i hufvudreservoaren. Lundberg Lok. 259 (1902).
-TELEFONERING. (system hvarigenom möjliggöras) två l. flera telefonsamtal samtidigt på samma ledning. 2UB 3: 532 (1897).
-TELEGRAFERING. telegrafering af två telegram samtidigt på en o. samma tråd i motsatta riktningar. TT 1893, Allm. nr 18, s. 1.

 

Spalt D 2379 band 7, 1923

Webbansvarig