Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DUBLON dublω4n l. dɯ-, äfv. DOBLON do- l. då-, r. l. m.; best. -en, hvard. (utom i södra Sv.) äfv. =; pl. -er.
Ordformer
(dub(b)lon c. 1734 osv. dobelun, dubbelun 15541557. dubilon c. 1734. dup(p)lon 17371776. doblon 1880 osv.)
Etymologi
[jfr t. dublone, fr. doublon, af span. doblon, till doble, dubbel (se DUBBEL, adj.)]
benämning på flera numera föråldrade spanska o. spansk-amerikanska större guldmynt. GR 24: 248 (1554). Dupploner förvärfva Patroner. Scherping Cober 2: 200 (1737). Etthundrade blanka dubloner. Sparre Findl. 2: 119 (1835).

 

Spalt D 2332 band 7, 1922

Webbansvarig