Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRÖPA, v.2
Etymologi
[sv. dial. dröpa; ordet är sannol. urspr. identiskt med DRÖPA, v.1 (jfr Schultzes förklaring af DRÖP-SIL nedan under ssgrna); möjl. har det till bet. påverkats af andra likljudande o. likbetydande verb, ss. DRÖNA, v.2, sv. dial. dröla, drösa m. fl.]
(†) vara långsam l. senfärdig, söla. Ullenius RerVarQuinquag. 48 (1731).
Ssgr: DRÖP-SIK. (†) sölare, sölkorf, drönare (se d. o. II). Moræus Schonæus 392 (c. 1685).
-SIL l. -SYL. (-sööl Tidfördrijf) [jfr sv. dial. drypsyl, slarfver (Häls.)] (†) sölkorf, drönare (se d. o. II); ”drul”, drummel; slarfver. Tidfördrijf A 7 a (c. 1690). Adrar til Seela Låter han feela. / Tömmen til Mulen, Den stackars Dröpsylen. Bjugg Huussp. A 6 b (1697). Ullenius RerVarQuinquag. 48 (1731). jfr: Dröpsil, En som dryper el. tappar efter sig allestäds något. Schultze Ordb. 4092 (c. 1755).

 

Spalt D 2297 band 7, 1922

Webbansvarig