Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRÄNGA dräŋ3a2, v. -ade.
Etymologi
[afledn. (sannol. bildad af Strindberg) af DRÄNG i bet. 2]
(föga br.) intr.: göra drängtjänst (åt ngn); äfv. bildl. Hade han förstånd att han var starkare än du, så gick han väl inte och drängade åt oss! Strindberg SvÖ 2: 220 (1883). Specialisterna voro materialsamlare och drängade åt Hæckel. Dens. Fan. 37 (1907).

 

Spalt D 2265 band 7, 1922

Webbansvarig