Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRÄNERING dräne4riŋ, i Sveal. äfv. -e3riŋ2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(tidigast skrifvet drain-)
vbalsbst. till DRÄNERA. — särsk. (i sht landt.) motsv. DRÄNERA I 1: grunddikning, täckdikning; oftast om täckdikning med tegelrör; abstr. o. konkret; äfv. allmännare om afledande af vattnet från en mark osv.: torrläggning. S. k. grunddikning eller, såsom det efter ett Engelskt ord kallas, drainering. Berlin Lsb. 153 (1857). Dräneringen af (ångmaskins-)cylindrarne sker medelst ventiler. TT 1897, M. s. 72. Den naturliga dräneringen (af Uppland) ombesörjes af ett vidlyftigt system af bäckar och små åar. RSernander i Uppl. 1: 91 (1902). — jfr TÄCKDIKES-DRÄNERING. — bildl. Blodkärlen kunna således, såsom vi hafva sett, åstadkomma en verklig ”dränering” af väfnaderna. UVTF 17: 68 (1876).
Ssgr: DRÄNERINGS-ARBETE~020, äfv. ~200. —
-KANAL. Den nyligen fullbordade dräneringskanalen i Chicago. TT 1898, Allm. s. 170.
-LÅN. (på fördelaktiga villkor lämnadt) lån för utförande af dräneringsarbeten. LAT 1868, 299.
-NÄT. nät af dräneringsrör. GHT 1895, nr 262 A, s. 3.
-PLOG. för gräfvande af täckdiken särsk. konstruerad plog (vanl. för maskinkraft). Fowler konstruerade .. år 1848 en senare .. allmänt känd dräneringsplog. TT 1872, s. 265.
-RÖR. särsk. landt. om rör (af tegel) till täckdike. AB 1869, nr 227, s. 4. TT 1872, s. 265. Dräneringsrör af messing (för att hålla ångbåtsrummen torra). KRundgren i TSjöv. 1904, s. 476.
-VATTEN. (i sht landt.) gm dräneringsrör rinnande vatten; motsatt: dagvatten. LAHT 1887, s. 105.

 

Spalt D 2257 band 7, 1922

Webbansvarig