Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRÄNERA dräne4ra, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.), DRÄNAGE (se afledn.); -ARE (Björkman (1889)), DRÄNÖR (se afledn.).
Ordformer
(tidigast skrifvet drain-)
Etymologi
[jfr t. arainieren, fr. drainer; af eng. drain, uttorka osv. (jfr DRÄN), feng. dreahnian, besläktadt med isl. draugr, torr trädstam, mnt. droge, torr, eng. dry, torr]
I. tr.
1) i sht landt. afleda grundvattnet från (en mark) gm täckta diken (nästan alltid med tegelrör), grunddika; jfr UNDERDIKA; stundom: förse med inrättning för vattnets afledande; äfv. allmännare: torrlägga; med saksubj.: afleda (grund-) vattnet från, uppsuga (vattnet). Djupt dränerad jord. LAT 1868, s. 300. Dränera sumptrakter. ASandström i Verd. 1884, s. 4. Att Uppland .. nästan helt och hållet dräneras af egna vattendrag. AGHögbom i Uppl. 1: 6 (1902). Skogsträdens benägenhet att dränera det djupt liggande jordvattnet. SkogsvT 1903, s. 25. (Växt-)Krukorna måste vara väl dränerade. Abelin TrInomh. 146 (1904).
2) kir. gm inläggande af kautschukrör, remsor af gas osv. afleda sekret, var osv. från (sår, svulst osv.). 2NF 1: 1161 (1904).
II. (föga br.) intr. geogr. om land osv.: hafva vattenaflopp (ngnstädes). (Bergskedjan) Lunpogangri, som dränerar till hafvet, både från sin norra och sin södra sida. Hedin Transhim. 2: 420 (1909).
Afledn.: DRÄNAGE a4ʃ, r. l. n. (f. Dalin (1871)).
1) (mindre br.) till I 1, = DRÄNERING 1; abstr. o. konkret. SPF 1859, s. 393. Abelin TrInomh. 41 (1904).
2) kir. till I 2; abstr. o. konkret; jfr DRÄNERING 2. Hygiea 1882, s. 113. Antiseptiskt förfarande .. vid dränagens anläggande. MedMånRevy 1899, s. 20. jfr SÅR-DRÄNAGE.
Ssg: (2) dränage-rör. smalt kautschukrör som inlägges (i djupare sår) för att afleda sårsekret o. d. Uhrström Hemläk. 504 (1881).
DRÄNERING, se d. o.
(I 1) DRÄNÖR 4r l. 4r, m. (numera knappast br.) för utförande af grunddikning särskildt utbildad l. anställd person. TLandthush. 1861, s. 350. LAT 1868, s. 299. Anm. Tidigare förekom i samma anv. det eng. drainer. BerSvLandtbrM 1855, s. 93, 100.

 

Spalt D 2256 band 7, 1922

Webbansvarig