Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRUMLIN drum4lin, r. l. m.; best. -en drumli4nen; pl. -er -i4ner l. (med eng. pl.-form) -s drum4lins.
Etymologi
[af eng. drumlin, till drum, af gael. o. ir. druim, rygg, bergsrygg, bergås]
geol. o. geogr. bottenmorän hvilken i ytan framträder ss. en flackt hvälfd kulle, mer l. mindre utdragen i den riktning hvari inlandsisen en gång rörde sig, radialmorän. Högbom Norrl. 125 (1906). LfF 1910, s. 66.
Ssgr: DRUMLIN- l. DRUMLINS-LANDSKAP~20 l. ~02. BFrosterus i Fennia XVIII. 9: 18 (1901). Drumlinlandskap, hvilkas karakter är att de utgöras af parallella låga grusåsar med så regelbunden begränsning, att de se ut som långsträckta af menniskohand uppbyggda vallar. PT 1904, nr 281 A, s. 2.
-MORÄN. Drumlinsmoränerna äro aflagrade under sista skedet af landisens tillvaro i trakten. Högbom Norrl. 127 (1906).
-RYGG. JERosberg i Fennia XIV. 7: 20 (1897). Inom stora områden har moränmaterialet av någon anledning icke förts ända fram till isranden, utan bildar i stället för ändmoräner mer eller mindre långsträckta .. drumlinsryggar av bottenmorän. LvPost hos Flodström Naturförh. 105 (1918).

 

Spalt D 2211 band 7, 1922

Webbansvarig