Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRUJANERHAMPA druja3ner~ham2pa, äfv. 040~10, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(droj- Kungör., TaxaStSjötull. druj- Synnerberg, Åstrand)
Etymologi
[efter t. drujaner (rein)hanf (jfr ry. drujanka), till Druja, namn på en stad i Litauen]
(förr) benämning på (från Riga utförd) bästa sortens hampa (med hvarje knippe ombundet med 8 band). Kungör. 1/1 1794, s. A 3 b. TaxaStSjötull. 17/4 1799, s. 28. Drujaner Hamp. Synnerberg (1815). I Riga kallas .. 1:sta sorten (hampa) Ren hampa och knipporna af denna ombindas med 10 band, men med 8, om det är Drujaner, d. ä. sådan, som om vintren tillföres på slädar. Åstrand 1: 263 (1855).

 

Spalt D 2207 band 7, 1922

Webbansvarig