Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DROG drå4g, sbst.4, r. ((†) n. VetAH 1782, s. 46); best. -en; pl. -er40, äfv. 22.
Etymologi
[jfr t. droge, eng. drug, fr. drogue, it. o. sp. droga; af oklart urspr.; (jfr CFSeybold i Zeitschr. f. d. wortf. 10: 218 ff.)]
1) apot. o. tekn. naturprodukt l. råämne (mest ur växt- l. djurriket, i sht det förra) som förarbetas till läkemedel l. användes inom tekniken. Förordn. 14/12 1721, s. B 2 b. Opobalsam, Myrrha, Olibanum, Zedoaria med flera drogver. Hasselquist Resa 90 (1750). För att bereda färgerna .. och för att appretera tygen fordras en .. stor mängd droger. TT 1873, s. 126. Flodström SvFolk 110 (1918). — jfr VÄXT-DROG. — (numera föga br.) i utvidgad anv., om läkemedel. GJEhrensvärd Dagb. 1: 326 (1779).
2) [efter fr.] (†) dålig vara, strunt, smörja. Förmodligt kunde (källar-)Gästerne, / Vid Ljus begynna efterse / Hvad drogue dem gafs för deras pengar. Kellgren 2: 155 (1792).
Ssgr (till 1): DROG-HANDEL. Berzelius ÅrsbVetA 1847, s. 40.
-HANDLARE. Wikström ÅrsbVetA 1833, s. 261. Drog- och kemikaliehandlare, från hvilka apotekarne vanligen anskaffa sina varor. SFS 1901, nr 111, s. 2.
-KAMMARE, å apotek. Drogkammaren skall vara torr, luftig och ljus. Ahlberg FarmT 25 (1899).
-KÄNNARE.
-KÄNNEDOM~002 l. ~200. Drogkännedom eller läran om ur naturens tre skilda riken .. hämtade och för medicinskt-farmacevtiskt ändamål .. använda råämnen. Rosendahl Farm. 475 (1897).
Afledn.: DROGERI -geri4, n. (drögeri(j) (-y) 16371730) [fr. droguerie]
1) koll.: droger. OxBr. 11: 704 (1637). Smedman Kont. 7: 26 (1874).
2) försäljningslokal för droger. Apotek och drogerier. Palmberg Hels. 816 (1889).
Ssgr: drogeri-handel. Forshæll OorgPharm. 7 (1838). FFS 1888, nr 9, s. 1.
-handlande. FFS 1888, nr 9, s. 5.
DROGIST -gis4t, m.||ig. [fr. droguiste]
1) droghandlare. Hiorter Alm. 1742, s. 20. UB 5: 222 (1874).
2) (tillf.) drogkännare. En mästare du är försann / i yrkets hela list, / en tusen ädla salvors man, / en underbar drogist. Karlfeldt FlBell. 125 (1918; till en apotekare).
Ssg: drogist-bark. för apoteksbehof afsedd kinabark (motsatt: till alkaloidberedning använd ”fabriksbark”). Rosendahl Farm. 373 (1897).

 

Spalt D 2184 band 7, 1922

Webbansvarig