Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRILL dril4, sbst.7, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[af eng. drill, af ovisst urspr.]
jordbr.
1) i rygg l. upphöjd balk upplagd jord; rad af växter som såtts på en dylik. Kalm Resa 2: 30 (1756). Arrhenius Sockerb. 24 (1868). För odling af åtskilliga växter, särdeles rotfrukter på grund eller mindre väl afdikad mark, upplägges jorden i drillar, d. v. s. höga och smala sängar. .. Drillen bildas därigenom, att tvänne plogtiltor fällas mot hvarandra. LB 1: 169 (1899).
2) drillsåningsmaskin. LAHT 1881, s. 222.
Ssgr (till 1): DRILL-FÅRA. fåra mellan två drillar (drillryggar). Tiden 1848, nr 175, s. 2.
-HARF, för uppluckring af jorden i drillfårorna o. på drillryggarnas sidor. Arrhenius Jordbr. 3: 368 (1861).
-KULTUR. EconA 1807, sept. s. 114. Drillkultur, växtodling på drill. Juhlin-Dannfelt (1886).
-LAGD. i förb. drillagd jord, i drillar upplagd jord. LB 2: 42 (1899).
-LÄGGNING. uppläggande af jord i drillar. LAH 34: 169 (1876).
-PLOG. för uppläggning och klyfning af drillar, kupning af radsådda växter samt uppkörning af vattenfåror använd plog med vändskifva åt båda sidor, kupplog, dubbelplog. Trozelius Rosensten 4 (1752). LB 4: 224 (1905).
-SÅDD, r. sådd på drill. Arrhenius Sockerb. 24 (1868).
-SÅDD, p. adj. Drillsådda växter, t. ex. rofvor. Arrhenius Jordbr. 1: 134 (1862).
-SÅNINGS-MASKIN. LB 2: 43 (1899).
-VÄLT, för sammantryckning af upplagda drillar. Arrhenius Jordbr. 3: 373 (1861).
Afledn.: DRILLA, v.5, knappast annat än ss. vbalsbst. -NING (Arrhenius Jordbr. 2: 159 (1860), LAHT 1887, s. 88).

 

Spalt D 2174 band 7, 1922

Webbansvarig