Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRILL dril4, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
1) (hvard., numera knappast br.) fusk (vid studier l. i examen o. d.); i uttr. gå på drill, gå för sig l. ske med fusk. Blanche Läk. 5 (1846).
2) (hvard. bland skolungdom i vissa delar af landet) (tryckt l. skrifven) öfversättning som (olofvandes o. mot vederbörandes afsikt) användes vid öfversättning från främmande (i sht klassiskt) språk. (Pojkarna sutto) med .. ”drillarna” till ”Korfvanisse” eller den gamle Cornelius Nepos inskjutna mellan locket och pulpeten. Svahn Öfversitt. 1: 316 (1898).

 

Spalt D 2173 band 7, 1922

Webbansvarig