Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DREFVA dre3va2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, DREFNING; DREFVARE (Björkman (1889)).
Etymologi
[afledn. till DREF i bet. 8]
i sht sjöt. dikta med dref; jfr DRIFVA, v.2 22. Möller (1790). Dalin (1850). (Byamännen) .. funno att .. (skutan) läckte. De slogo på blyplåtar, drefvade här och hvar. Engström Bläck 116 (1914).

 

Spalt D 2088 band 7, 1922

Webbansvarig