Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRASSLA, v. -ade.
Etymologi
[sv. dial. drassla, släpa, draga ikring, befatta sig med, dröja, söla, motsv. nor. dial. drassla; afledn. af DRASSA]
(†)
1) (med möda l. besvär) släpa l. släpa sig (ngnstädes hän); bl. anträffadt i förb. DRASSLA MED, DRASSLA SIG FORT.
2) söla, draga ut på tiden (med ngt). Broocman Hush. 2: 77 (1736).
Särskilda förbindelser: DRASSLA MED. släpa med; släpa sig med. Dhett blif(ve)r intet länge iagh årker drasla medh. KKD 7: 153 (1707).
DRASSLA SIG FORT. släpa sig fram(åt). Ekeblad Bref 2: 15 (1656).

 

Spalt D 2082 band 7, 1922

Webbansvarig