Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRASSA, v. -ade; jfr DRASS.
Etymologi
[sv. dial. drassa, släpa (Södermanl., Finl.), motsv. nor. dial. drassa; sannol. s-afledn. af DRA(GA); jfr nor. dial. dragsa, med möda släpa l. draga ngt)]
(†)
1) tr.: (med möda l. besvär) släpa (ngt); bl. anträffadt i förb. DRASSA MED SIG.
2) intr.: släpa sig fram l. förflytta sig, besvärad af stort bagage l. talrikt följe. Sahlstedt (1773). Weste (1807; angifvet ss. hvard.).
Särskild förbindelse: DRASSA MED SIG. släpa l. föra med sig (stort bagage osv.). Sahlstedt (1773).

 

Spalt D 2082 band 7, 1922

Webbansvarig