Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DOSERA dωse4ra, i Sveal. äfv. -e3ra2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[afl. till DOS, sbst.1; jfr t. dosieren, fr. doser, nylat. dosare, äfvensom eng. dose, v.]
med., farm. o. sjukgymn. bestämma l. afmäta dosen (af ett läkemedel osv.); ngn gg i allmännare anv. (jfr språkprofvet fr. 1903). Trygghet för den noggrannare doseringen af läkemedlen. Hygiea 1856, s. 645. De för kruttillverkningen färdigpreparerade beståndsdelarna hafva .. att genomgå följande operationer: dosering, blandning, malning (osv.). 2UB 7: 408 (1903). Att läkaren i detalj bestämmer öfver den sjukes dagordning, doserar arbetet o. s. v. Lärob. i intern med. 2: 323 (1916).

 

Spalt D 1994 band 7, 1922

Webbansvarig