Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DOS-A-DOS, äfv. DOSADÅ dos1adå4 l. 1s- (dåsadå´Andersson Frem. ord (1845); dåssadå´ WoJ (1891)), adv. o. sbst. r. l. m.; ss. sbst. best. -en -då4en l. -då4n; pl. -er -då4er.
Etymologi
[jfr dan. o. t. dos à dos, adv.; af fr. dos à dos, med rygg mot rygg, af dos, rygg (jfr DORSI-)]
I. adv. dansk. med rygg vänd mot rygg; motsatt: visavi. Chasera .. skier antingen genom Linea recta framåt eller på Sidorne eller Dos a Dos, mot rygg, etc. SStErÅ 1916, s. 183 (i handl. fr. c. 1760). Cellarius Cotillont. 39 (1847).
II. sbst.
1) dansk. danstur hvarvid de dansande vända hvarandra ryggen (så mycket som möjligt); särsk. (förr) om en tur i fransäs. Cavailjererne .. göra dos à dos med sit egit Fruntimmer. Walcke Dansk. 1: A 6 b (1783). Damernas dos-à-dos. Cellarius Cotillont. 39 (1847).
2) [jfr motsv. anv. i t. o. fr.] ett slags divan med sittplatserna så anordnade att de sittande måste vända ryggarna mot hvarandra. Emilie Högqvists galasängkammare, den med de svällande dos-à-dos’erna. Sturzen-Becker 1: 213 (1861). 2 NF (1906).

 

Spalt D 1993 band 7, 1922

Webbansvarig