Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DORMITORIUM dor1mitω4rium, äfv. 3rium2, n.; best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[ytterst af lat. dormitorium, sofrum, af dormire, sofva (jfr DORMÖS)]
sofsal (i kloster, skola o. d.); afdelning (af kloster osv.) afsedd att sofva i. G. Dalin (1871). NF (1880). I öfre våningen (af Gråbrödraklostret i Ystad) låg dormitoriet, som .. varit så ordnadt, att en korridor .. löpte midt genom hela husets längd, på ömse sidor omgifven af en rad små celler. S. Curman hos Romdahl o. Roosval 95 (1913).

 

Spalt D 1988 band 7, 1922

Webbansvarig