Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DON RANUDO don1ranɯ4l. -då, m.
Etymologi
[jfr motsv. anv. i dan. o. t. Eg. namnet på den utfattige, men adelsstolte hjälten i Holbergs komedi med samma namn (öfvers. till sv. 1745). Fullständiga namnet är Don Ranudo de Colibrados, förnamnet ett anagramm af d. O du Nar, efternamnet skall erinra om t. Kohl und Braten, under hvilket namn Fredrik IV af Danmark skall hafva erbjudit sig att adla en äregirig kock; jfr DON, sbst.4]
person som liknar l. påminner om Don Ranudo; utarmad, men ändå högfärdig person som söker upprätthålla skenet af sin värdighet trots allt. NF (1880). Ekbohrn Främ. ord. (1904). jfr: Lik don Ranudo helst i purpurlappar / plär svensken skyla naken fattigdom. Tegnér 3: 4 (1841).
Anm. Till det fulla namnet har Thorild bildat en afl. på -eri: Tystnad och förakt — är en förträffelig Mans konst. Men den kan ock lätt blifva .. et litet vittert Donranudodecolibradoseri. Thorild Gransk. 79 (1784; replik på Kellgrens yttrande att hans enda försvar mot ovett och smädelserskulle blifva tystnad och förakt).

 

Spalt D 1970 band 7, 1920

Webbansvarig