Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOMKRAFT dωm3~kraf2t, sbst.2, r. l. f. (m. Sahlstedt (1773)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(domb- Ågerups arkiv Bouppteckn. 1743. don- Swedenborg Reg. 17 (1718), Ågerups arkiv Bouppteckn. 1761)
Etymologi
[liksom d. donkraft af nt. dūmkraft, dummkraft, ssg till mnt. dūme (se TUMME) i (en ej uppvisad) anv. om kugge i domkraft (jfr mnt. dūme, domkraft, samt t. daumen, kugge, lyftarm); jfr holl. dommekracht, t. daumkraft]
1) tekn. lätt flyttbart häftyg — vanl. konstrueradt ss. en kuggstång (å hvilkens hufvud lasten är anbragt) med kugghjul o. vef l. ss. en skruf som höjes o. sänkes medelst en skrufmutter l. ändlös skruf — hvilket (särsk. vid byggnadsarbeten, vid artilleriet, i maskinverkstäder o. vid järnvägstrafik) användes för lyftande l. dragande af stora tyngder en ringa höjd, resp. en kort sträcka. Hydraulisk domkraft, domkraft af konstruktion ss. en hydraulisk press. Rålamb 10: 37 b (1691). Grundell Anl. t. artill. 2: 26 (c. 1695). En Dom-kraft .. (af det slag som formännen i Leipzig använda) består af et Handtag med en Skruf utan ända, som fattar uti et Hiul, och det åter uti en stoma af Jern med utskurne Tänder (dvs. en kuggstång). Triewald Förel. 1: 250 (1728, 1735). En domkraft, .. afsedd att .. kunna begagnas såsom stubbrytare. Tekn. tidskr. 1872, s. 227. Med användande af gångspel och domkrafter drogs (bron) ut på sin plats och anbringades på sina stöd. 2 Uppf. b. 9: 357 (1905). — jfr SKRUFDOMKRAFT. — särsk. mer l. mindre bildl. Följande måste äfven intrugas här, fast det ock skulle ske med domkraft. J. Wallenberg 160 (1771). Man beundrar deras egenskaper, dessa domkrafter till samhällets upplyftande. Nordin i 1 SAH 3: 67 (1789, 1802; om stora män som omgifva en konung). Blanche Bild. 4: 230 (1865).
2) [jfr sv. dial. (Söderm.) domstark, mycket stark, domverk, mycket stark sak, nästan outslitligt verktyg, samt: Dom märcker och fullkomlig uppå svenska / Stor ståt, nog magt och krafft; ther af och domkraft är / At lyfta med alt tungt, för-uthan stort besvär. O. Rudbeck d. y. Vitt. 143 (1728)] (hvard., mindre br.) i utvidgad anv. med dom- af språkkänslan uppfattadt ss. förstärkande: väldig l. utomordentlig kraft. Det går med domkraft. Taga i med domkraft. Weste (1807). Alla helvetets lössläppta domkrafter. Didring Malm 1: 68 (1914).
Ssgr (till 1): A: DOMKRAFT-DRIF, se B.
-UTVÄXLING. (†) kuggstång med kugghjul å domkraft. Desse kedjor kunna på- och aflindas rullarne .. medelst spelet, eller domkraft-utvexlingen .. och hvefvarne. O. Åkerrén i VetAH 1811, s. 90.
B: DOMKRAFTS-DRIF. (äfv. domkraft-) å domkraft: af vefven drifvet, på kuggstången direkt l. gm utväxling verkande kugghjul. VetAH 1811, s. 71.
-MASKIN. (numera knappast br.) domkraft. Domkrafts-maschinen, hvarigenom de största träd kunna med rötterna uppryckas. Journ. f. litt. o. theat. 1810, s. 1016.

 

Spalt D 1946 band 7, 1920

Webbansvarig