Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOMHERRE dωm3~hær2e, sbst.2, m., i bet. 2 m. l. r.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. -ar.
Ordformer
(doom- Schroderus Dresserus 255 (1610), Girs E. XIV 110 (c. 1630))
Etymologi
[fsv. domhärra; af mnt. dōmhere (Schiller o. Lübben (under dômprove)), kanik, af mnt. dōm-, kanikkollegium? (se DOM, sbst.2); jfr d. domherre, mnl. doemhere, mht. tuomherre, t. domherr]
1) (nästan bl. om ä. o. katolska förh.) medlem af domkapitel; jfr KANIK; i fråga om de evangeliska domkapitlen i Tyskland liktydigt med: innehafvare af ett domherreprebende. Domherrernes och bispens (i Magdeburg) prebender. J. Teitt (1551) i G. I:s reg. 22: 470. Consistoriales och domherrer wthi Wexiöö Capittel. Växiö domk. akt. 1656—7, nr 200 (i handl. fr. 1647). Efter .. (den kanoniska lagen) hörde valet (af biskop) egenteligen til Domherrarna eller de så kallade Canonici. Lagerbring 1 Hist. 2: 213 (1773). Topelius Planet. 3: 52 (1889).
2) [jfr motsv. anv. af domherre i ä. dan. o. nor., äfvensom d. dompap, t. dompfaff. Namnet härleder sig från den svarta om en kapuschong (på en prästkåpa) erinrande fläcken på fågelns hufvud; jfr it. monachino, span. frailecillo, port. fradesilho, fradinho ss. benämningar på samma fågel] sångfågeln Pyrrhula vulgaris Temm. (Lin.); jfr DOMARE 2; zool. äfv. om fågel af släktet Pyrrhula. Schroderus Comenius 155 (1639). Linné Syst. nat. 48 (1740). Domherren .. hushållar illa med trädens knoppar, äter gärna Rönnbär och ofta spindlar. Fischerström Mälaren 170 (1785). Vanliga Domherren .. är grå ofvanpå, röd eller brunröd under buken, och har en svart hufva. Nyman Edwards 160 (1855). Santesson I Sv. 188 (1887). — jfr KARMIN-, ROSEN-DOMHERRE.
Ssgr (Anm. Medan i ssgr innehållande bet. 1 typen domherre- är den normala, torde, utom i sydligaste Sv., i ssgr som ansluta sig till bet. 2 helst typen domherr- användas. Undantag bildar DOMHERRE-SLÄKTE): DOMHERR- l. DOMHERRE-BESTÄLLNING. (föga br.) till 1: befattning som domherre; kanonikat. Möller (1745; under chanoinie).
(2) -BUR. särsk. jäg. bur med fallucka för infångande af domherrar. Ekman Norrl. jakt 4 (1910).
(1) -PREBENDE.
(2) -SLÄKTE(T).
(1) -STIFT. (föga br.) = -PREBENDE. Möller (1745; under chanoinie).
(1) -SÄTE. (†) om domherres boställe. The Ewangeliske som blefwe qwar i .. (Strassburg), intogho Domherre Säten, och bortsålde någre tusende Skeppor Sädh, sigh til Vppehälle. Schroderus Osiander III. 2: 253 (1635).
(1) -VÄRDIGHET~200 l. ~102.
(1) -ÄMBETE~020, äfv. ~200. Möller (1745; under canonicat).
Afl. (till 1): DOMHERRSKAP, n. (†)
1) = DOMHERRE-VÄRDIGHET. (Danske historieskrifvaren Sven Åkesson) är .. af efterverlden mera hedrad af sitt lilla Historiska värk, än af sitt Dom-herrskap. Lagerbring 1 Hist. 2: 823 (1773).
2) korporation af domherrar. (Prästernas) servilitet under det högtupplysta Domherrskapet. Wieselgren Sv:s sk. litt. 2: 179 (1834).

 

Spalt D 1937 band 7, 1920

Webbansvarig