Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOMESTIKATION dωmäs1tikatʃω4n l. dom-, l. -aʃ-, äfv. 10104 -äst- l. -est-, r. (l. f.); best. -en.
Etymologi
[jfr t. domestikation, eng. o. fr. domestication]
vbalsbst. till DOMESTICERA. Hundens domestikation tillhör människosläktets urtid. Thorell Zool. 2: 85 (1861). En genom domestikation uppkommen varietet af en kinesisk fisk. 2 NF 17: 389 (1912).
Ssg: DOMESTIKATIONS-MÄRKE. Kinesiska hängöriga katten har längre, hängande öron, gifvetvis ett domestikationsmärke. 2 NF 11: 1355 (1909).

 

Spalt D 1936 band 7, 1920

Webbansvarig