Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOLLAR dol4ar (då´llr Dalin), r. l. m.; best. -n; pl. =, äfv., i sht förr, -s; pl. i bet. penningstycken oftast dollrar40, äfv. 32.
Ordformer
(doller Carlsten Underr. f. skeppseg. 160 (1853))
Etymologi
[liksom t. o. fr. dollar, af eng. dollar (se DALER). Eng. dollar användes urspr. om diverse myntsorter af växlande valör, hufvudsakligen spanska, som i slutet af 1700-talet i stort antal cirkulerade i Spaniens o. Englands amerikanska kolonier. När Förenta Staterna blifvit oberoende, fastställdes gm lagar af år 1786 o. 1792 ss. myntenhet dollarn, närmast motsvarande den spanska piastern l. peson. Sedan har ordet hufvudsakligen betecknat detta mynt]
benämning på den i Nordamerikas Förenta Stater (o. Kanada o. Newfoundland) gällande myntenheten, indelad i 100 cents o. motsv. 3,75 kronor i sv. mynt; guld- l. silfver- l. pappersmynt af denna valör; äfv. stundom om den gamla spanska silfverdollarns afläggare i Mexiko, Västindien o. Sydamerika. SP 1809, nr 47, s. 4. (Den) nya mexikanska dollern. Carlsten Underr. f. skeppseg. 140 (1853). Klingande mynt ha .. en förunderlig makt, icke minst i det land, som fått tillnamnet ”allsmäktige dollarns”. LAHT 1912, s. 250 [uttr. först anv. af Washington Irving 1837: The almighty dollar that great object of universal devotion throughout our land]. Af silfver präglas (i Förenta Staterna) 1-dollarsmynt, .. mynt om ½ dollar, 1/4 dollar och 1/10 dollar. 2 NF 19: 1198 (1913). — jfr GULD-, PAPPERS-, SILFVER-DOLLAR.
Ssgr: A: DOLLAR-FURSTE. sarkastisk benämning på amerikansk storkapitalist. Tamm Sammans. ord 96 (1900).
-FÅGEL. [efter eng. dollar-bird] den blåkråkan närstående, i Nya Sydwales lefvande, med en stor, rund, hvit fläck på hvardera vingen försedda fågeln Eurystomus australis Swains. 1 Brehm 2: 208 (1875).
-KUNG. = -FURSTE. Tamm Sammans. ord 96 (1900). Hellre .. en fattig solbränd åsnedrivare i .. Turkiet .. än en amerikansk dollarkung. Heidenstam Dagar 86 (1909).
-MYNT.
-PRINS. (dollars- Janson) son till ”dollarfurste”. Framstupa öfver en .. tidskrift .. gäspade en spinkig, amerikansk dollarsprins. Han var ute för att vädra litet på sin pappas pengar. Janson Paradiset 11 (1900).
-PRINSESSA. dotter till ”dollarfurste”. De amerikanska dollarprinsessorna, som eljest blott söka titlar och gamla namn. SDS 1901, nr 40, s. 1.
-SEDEL.
B (föga br.): DOLLARS-PRINS, se A.

 

Spalt D 1903 band 7, 1920

Webbansvarig