Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOKUMENTATION 1kɯmäntatʃω4n l. dωk1– l. dok1-, l. -ku-, l. -men-, l. -aʃ-, äfv. 10104, r. (f. G. Dalin (1871)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[efter eng. o. fr. documentation, af mlat. documentatio]
dokumentering; äfv. mer l. mindre konkret. Innan den slutliga dokumentationen föreligger, är man uppenbarligen icke berättigad att draga någon bestämd slutsats. DN 1897, nr 10019 A, s. 2.

 

Spalt D 1896 band 7, 1920

Webbansvarig