Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOKUMENTARISK 1kɯmänta4risk l. dωk1– l. dok1-, l. -ku-, l. -men-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. dokumentarisch, eng. documentary, fr. documentaire]
adj. till DOKUMENT 4; jfr DOKUMENTAL.
1) som sysselsätter sig med l. beskrifver l. förekommer i l. består af l. har natur af urkund(er) l. handling(ar). Arbeten .. af dokumentariskt och epigrafiskt .. innehåll. E. H. Tegnér i UVTF 12: 51 (1875). Dokumentariska intyg. 2 NF 16: 1034 (1911). Knapphändigt dokumentariskt material. Ekhoff S:t Clemens kyrka 175 (1912).
2) känd l. bestyrkt gm l. stödd på urkund(er) l. handling(ar). Dokumentarisk bevisning. Tvedräkten .. mellan det dokumentariskt sanna och det blott påhittade. Levertin 10: 278 (1905). Ett .. dokumentariskt grundadt verk om Aurora Königsmarck. 2 NF 19: 344 (1913).

 

Spalt D 1896 band 7, 1920

Webbansvarig