Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOKTRINERA, v. -ade.
Etymologi
[afl. af DOKTRIN; jfr ä. fr. doctriner, mlat. doctrinare, äfvensom eng. doctrine, v.]
(†) instruera, undervisa, bibringa (ngn) lärdom. Inga utländska tidningar .. fingo införskrifvas (under G. IV A:s regering). Nationen kunde således icke på den tiden bortskämmas eller doktrineras i sitt motstånd (mot regeringen) .. från utlandet. Wingård Minnen 2: 5 (1846). (Då Askelöf) ville doktrinera mig, när pigan kom med mitt lilla glas jamajka, huru skadligt det var att dricka den kall, .. begagnade (jag) tillfället att å min sida doktrinera denne på sin tid väldige publicist. Därs. 12: 132 (1850).

 

Spalt D 1893 band 7, 1920

Webbansvarig