Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOKIMASI dok1imasi4 l. 1k- l. 1k-, l. 01—, r. (f. G. Dalin (1871)); best. -en; äfv. -n.
Ordformer
(docimasi G. Dalin (1871; med hänvisning till dokimasi))
Etymologi
[jfr t. dokimasie, eng. docimasy, fr. docimasie, nylat. docimasia, af gr. δοκιμασία, pröfning, undersökning (jfr t. ex. Syr. 6: 21: λίϑος δοκιμασίας, hvilket i ä. tid fattades ss. probersten), af δοκιμάζειν, pröfva, af δόκιμος, pröfvad, antaglig, af δοκεῖν (se DOGM)]
(knappast br.) metall. benämning på (en metod för) bestämning af halten i ett mineral l. en malm l. en metallurgisk produkt; särsk. om bestämning af en malms metallhalt på den s. k. torra vägen: metallproberingskonst, proberkonst. Cleve Kem. handlex. (1883).

 

Spalt D 1884 band 7, 1920

Webbansvarig