Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOCKSKÅP dok3~skå2p, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(dåcke- Bouppteckn. i riksarkivet 1712)
Etymologi
[till DOCKA, sbst.1; jfr d. dukkeskab; sannol. efter t. puppenschrank]
1) litet skåp l. dyl. inredt ss. ett boningshus o. afsedt för dockor o. docksaker; jfr DOCK-HUS 1. Bouppteckn. i riksarkivet 1712. Så snyggt och nätt håller en flicka ej sitt dockskåp som en engelsman sin bostad. Ödman Ungd.-m. 2: 11 (1876, 1881). Näst dockor gifves det väl knappast något roligare för en flicka än att hafva ett dockskåp. Hubendick Flick. lek. 244 (1879). — särsk. i jämförelser o. bildl.
a) för att beteckna ngt litet o. nätt o. prydligt i hus- l. bostadsväg. Nätt som (i) ett dockskåp. Deras lilla hem är ett riktigt dockskåp. De 1000 riksd. .. lärer väll mamma .. betala, och kan min Engell därföre moblera gålen som ett litett dåkskåp. Stenbock (o. Oxenstierna) Brefväxl. 2: 11 (1703). Weste 1: 1959 (1807). Det är behagligt att vara hos ett ungt nygift par — allt är som i ett dockskåp. Topelius (1843) hos Vasenius Topelius 2: 480. Fiskarstugorna på Marken (i Holland) äro allesamman dockskåp, så till dimension som inredning. Lindqvist Stigm. b. 141 (1906).
b) med nedsättande bibet., för att beteckna ngt ss. smått o. oansenligt. Vi äro ganska lycklige, om en minister ifrån en sådan sjömagt som England anser alla våra inrättningar för annat än städade dockskåp. G. J. Ehrensvärd Dagb. 2: 57 (1780). (Tullpackhuset i Lissabon) är ett dockskåp emot the custom-house i London. Agrell Maroco 2: 295 (1799, 1807).
2) (förr) Dockskåp .. Litet skåp med små grant utstyrda dansande dockor, som vanligen af Savojarder och Italienare bäres omkring, för att dermed emot en frivillig afgift roa allmänheten, isynnerhet barn. Dalin (1850).
Ssgr (till 1; jfr anm. till ssgrna efter DOCKA, sbst.1): DOCKSKÅPS-INREDNING~020. särsk. konkret. —
-MÖBEL. jfr DOCK-MÖBEL.
-VILLA. (tillf.) liten villa som påminner om ett dockskåp. Heidenstam Col di Tenda 13 (1888).

 

Spalt D 1855 band 7, 1920

Webbansvarig