Publicerad 1918   Lämna synpunkter
DJUNGEL juŋ4el l. djuŋ4el, stundom dʃuŋ4el (med afs. på uttalet af dj jfr anm. vid DJUP, sbst.), stundom 32, r. l. m., ngn gg n. (Sv. jägarförb. tidskr. 1877, s. 7, Därs. 1882, s. 73, 76); best. -n, ss. n. -glet; pl. -gler l. -glar, ss. n. = l. -gler (-s Missionstidn. 1850, s. 44, Thomée Blanc 6: 115 (1865)).
Ordformer
(djungel Carlson 1 Skolgeogr. 87 (1887) osv.; jungel 1 Brehm 1: 112 (1874); dschungel Heidenstam Alienus 1: 21 (1892); tschungels (pl.) Missionstidn. 1850, s. 44; dsjungel Ossian-Nilsson Tigerhuden 13 (1908); djungle Marsh I fjerran 1: 106 (1861), Fröding Gralstänk 32 (1898); jungle Bot. notiser 1842, s. 122 (: Jungle-skog), Sv. jägarförb. tidskr. 1877, s. 7)
Etymologi
[liksom t. djengel, dschungel, dschangel, fr. jungle af eng. jungle, upptaget från nyind. dial. diaŋgel, öde, ouppodlad mark, sådan mark beväxt med buskar, träd l. långt gräs, af sanskr. djaŋgala, torr mark, ödemark]
a) benämning på tropisk (urspr. o. i sht indisk) snårskog, dvs. mark yppigt bevuxen med träd (rör), buskar, högt gräs o. slingerväxter, nästan ogenomtränglig för människor, men tillhåll för vilda djur, särskildt tigrar; därjämte benämning för själfva vegetationen på en sådan plats. Marsh I fjerran 1: 106 (1861). Junglerna eller rör- och grässkogarne med få träd och mycket buskar. 1 Brehm 1: 109 (1874). En lågländ ö med gles skog och tätt jungel. Sv. jägarförb. tidskr. 1882, s. 76. Han var en tigerunge, röfvad från / sin moders dschungel, men med klor att strida. Heidenstam Alienus 1: 21 (1892). En gammal öde stad, förlorad och begrafven i djungeln. Kipling Djungelb. 1: 47 (1896). — bildl. Jag tror att man genom finkänsliga undersökningar skulle kunna kartlägga den skenbart så yppiga lyriska djungeln. Böök Sv. stud. 471 (1913).
b) oeg.: snårskog, busksnår, snår. De täta, snåriga, låga, risiga fjällvidena, som i ogenomträngliga djungel följde uppåt hvarje skummande, iskall rännil. SD(L) 1904, nr 122, s. 4 (i skildring från nordligaste Sverge).
Ssgr (till a): DJUNGEL-FLORA.
-HOLME. från omgifvande trakt skarpt afgränsad mindre djungel. Plötsligt dyker en grann tjur ut ur närmaste ”djungelholme” (sådana funnos litet hvar stans på slätten). Wilhelm Där solen lyser 184 (1913).
-HÖNA.
-HÖNS. om de vilda, i Indien lefvande arterna af släktet Gallus; särsk. om arten G. bankiva Temm., hvarifrån vårt vanliga tamhöns antages härstamma. 1 Brehm 2: 392 (1875). E. Lönnberg i Fauna o. flora 1912, s. 37.
-KATT. i djungeln lefvande katt; särsk. om kattdjuret Lynx chaus Güld. Du svedda djungelkatt. Kipling Djungelb. 1: 28 (1896; skymfligt tillmäle till en tiger). Djungelkatten eller sumploen. Stuxberg (o. Floderus) Djurv. 2: 81 (1901).
-KÄNGURU. känguruarten Macropus agilis Gould. Stuxberg (o. Floderus) Djurv. 2: 543 (1902).
-SKOG. (Himalayas) basis omgifves öfverallt af en tät, ofta ogenomtränglig Jungle-skog. Bot. notiser 1842, s. 122.
-SNÅR.
-TIGER. I Indien skiljer man .. mellan tre slags tigrar allt efter deras lefnadssätt, nämligen ”djungeltigern”, som i regeln endast jagar vilda djur, ”bytigern” .. och .. ”människoätaren”. Stuxberg (o. Floderus) Djurv. 2: 68 (1901).
-VEGETATION.

 

Spalt D 1725 band 7, 1918

Webbansvarig