Publicerad 1916   Lämna synpunkter
DISSOLVERA dis1olve4ra l. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr d. dissolvere, holl. dissolveeren, t. dissolvieren, eng. dissolve, fr. dissoudre, af lat. dissolvere, upplösa, upphäfva, af dis-, itu, isär, åtskils (jfr DI-), o. solvere, lösa (jfr ABSOLVERA, RESOLVERA, SOLVENS, SOLVENT)]
(numera knappast br.) upplösa, smälta; åtskilja, fördela, skingra; upphäfva. Thenna förnemde (svullnad, näml. af gikt) giffuer sigh aldrigh til at vthbolna, vthan han antingen dissolueres eller deler sigh igen ifrå hwart annat. B. Olavi 82 a (1578). Tagh Sölfwerskumm pulver (dvs. blyglete, silfverglitt), och dissolvera thet mz kokande i starck Ätikio. Forsius Min. 63 (c. 1613). (Österrikarna) hafwa måst belägringen (af Stettin) dissolvera (dvs. upphäfva) och medh een stoor .. förlust sigh tädan draga. RARP 7: 154 (1660). Att Hoffrätten icke motte dissolveras (dvs. åtskiljas, afsluta sitt sammanträde), förr ähn alle saker .. kunde slitas. Därs. 9: 359 (1664). (Karl V) twingade the Protesterande at dissolvera sin armée, och rymma Fältet. Brask Pufendorf Inl. t. hist. 312 (1680). Konungen (fann sig) af häftiga ordväxlingar i gårdags (parlaments-)Session .. befogad dissolvera den samma. GT 1788, nr 147, s. 1. Ekbohrn Främ. ord (1868, 1878; äfv. i den postuma uppl. 1904).
Anm. Stundom förekommer i sv. [liksom i t.], i sht förr, det i rent eng. form upptagna dissolving views [af eng. dissolve, upplösa sig, skingras, o. view, utsikt, vy m. m.] i bet. ’dimbild’ (se d. o. 2). Banvaktarestugorna skutta förbi (de järnvägsåkande) som små hönsburar .., hela nejden försvinner som dissolving views. C. V. A. Strandberg (1857) i 3 SAH 24: 379. NF (1880).

 

Spalt D 1649 band 6, 1916

Webbansvarig