Publicerad 1916   Lämna synpunkter
DISKUTERBAR dis1kɯte4r~ba1r, äfv. -ku-, äfv. (i sht i Sveal.) 103~2, adj.
Etymologi
[jfr t. diskutierbar]
som kan diskuteras l. göras till föremål för diskussion; äfv.: omtvistlig, tvifvelaktig; jfr DISKUTABEL. Schulthess (1885). Filipinos’ regering i Tarlac (lär hafva) gjort regeringen i Washington förslag, som vore diskuterbara. SD 1899, nr 514, s. 5. Ämnet (i tensonen) kunde vara allehanda diskuterbara frågor. Vising Prov. trub.-diktn. 76 (1904). Ett arbete, som .. efter vad som inträffat .. syns vara av diskuterbart värde. DN 1914, nr 15708, s. 4.

 

Spalt D 1588 band 6, 1916

Webbansvarig