Publicerad 1916   Lämna synpunkter
DISKUTABEL dis1kɯta4bel, äfv. -ku-, adj. -bla, -blare.
Etymologi
[jfr t. diskutabel, eng. o. fr. discutable]
som kan diskuteras (jfr DISKUTERA c); som man kan hysa olika meningar om, omtvistlig; jfr DISKUTERBAR, DISPUTABEL. Rodins uppfattning af Balzacs värk är högst diskutabel. GHT 1898, nr 113 A, s. 2. Mina (exempel-)grupper omfatta nödvändigtvis .. många diskutabla fall. Wulff Fr. hist. temp. 10 (1900).

 

Spalt D 1586 band 6, 1916

Webbansvarig