Publicerad 1916   Lämna synpunkter
DISKA, dis3ka2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se d. o.); -ERSKA (se d. o.); jfr DISK, sbst.1 III.
Etymologi
[afl. af DISK, sbst.1 II]
1) [af DISK, sbst.1 i bet. II 1 b ss. ett kortare uttr. i st. f. de utförligare som nämnts därs. 1 b slutet] rengöra o. skölja (samt torka) (de bordskärl o. öfriga till servisen hörande föremål som begagnats vid måltid o. d.); äfv. utan obj. Diska .. Laver les écuelles. Weste (c. 1820?; egenhändigt tillägg i interfolieradt ex. af förf:s Sv. o. fr. lex.). Utan diskning hvarje gryta, / Katten svulten. C. F. Dahlgren 2: 223 (1842). Meurman (1846). En ordentlig kökspiga har gerna ett förkläde af oljeduk, som hon begagnar när hon diskar. Langlet Husm. 81 (1884). Turbanen sliten från sin runda svål, / hvilken kal och rakad sken vid lyktan / som en blank och diskad, upp- och nedvänd skål. Heidenstam Vallf. 85 (1888). Sedan hade de ätit frukost, och Tortia hade diskat kaffeservisen. PT 1909, nr 37 A, s. 3. — i ngt utvidgad anv. o. i bild. Damborste och viska / Tar zephyr i hand, / Och böljorna diska / Vid strand. Sehlstedt 3: 28 (1865, 1867; stället oriktigt bedömdt under DASKA etym. afd.). (Hyndan var) upptagen af omsorgen om sina små … Hon tvättade och diskade de svarta pälsarna .., och ibland gick tungan öfver dem som en ångvält. Topelius Sommarsjö 1: 67 (1897). — jfr BORT-DISKA.
2) [af DISK, sbst.1 i bet. II 2 f] i förb. diska upp, se nedan DISKA UPP 2.
Särskilda förbindelser:
DISKA AF10 4. till 1. Klint (1906).
a) tr. Diska af faten, kopparna, tallrikarna. L. M. Enberg i Försl. t. SAOB (1850).
b) utan obj. Hon har nyss diskat af. L. M. Enberg i Försl. t. SAOB (1850).
DISKA UNDAN10 32, äfv. 40. till 1; intr.: sköta undan diskningen, skaffa undan diskarna. Diska undan fort nu, flickor, så får ni gå se’n.
DISKA UPP l. OPP10 4. tr.
1) [jfr TVÄTTA UPP i liknande anv.] (hvard., mindre br.) till 1: (i en hastig vändning l. nödtorftigt) diska (det ”neddragna” l. åtm. så mycket som kan vara behöfligt att hafva rent för tillfället); diska slut (det som skall diskas). När jag var mätt, diskade jag upp, hvad jag användt. Grebst Det äfventyrl. året 83 (1913).
2) [sannol. i anslutning till d. diske op, t. auftischen, hvilka dock icke nyttjas i fullt samma bet.; jfr liknande anv. af DUKA UPP] (föga br.) till 2: lägga upp l. fram på disken. Han gick .. i bokhandeln, det diskades upp för honom bok på bok. K. Warburg i GHT 1894, nr 221 A, s. 3.
Ssgr: A: DISK-, se under DISK, sbst.1, o. jfr anm. före ssgrna under d. o.
B: DISKNINGS-MASKIN30~02. jfr DISK-APPARAT. Tidn. f. lev. 1912, nr 28, s. 2.

 

Spalt D 1549 band 6, 1916

Webbansvarig