Publicerad 1915   Lämna synpunkter
DIRDOMDEJ, m. l. n. (m. Fört. ö. Hert. Johans löseg. 1563, s. 82; n. Därs. s. 56, Loenbom).
Ordformer
Etymologi
[af mnt. dirdendei, diertain l. t. dirdendei, dirdundei m. fl. former (se Grimm Wb), m., förvridning af fr. tiretaine (uppvisadt 1247), f., motsv. span. tiritaña, ett slags sidentyg, af okänd härledning. Det fr. ordet anses af somliga vara ursprunget till eng. tartan, benämning på skottarnas rutiga pläd]
(†) benämning på vissa tyger; jfr anm. 1:o nedan. Sidengewandt: .. Sårduk .. Cammarduk .. Dyrdumdey. Forssell Hist. II. 1: 15 (i handl. fr. c. 1560). Röd diridumdej med gröne strijper (dvs. ränder). Fört. ö. Hert. Johans löseg. 1563, s. 82. En kjortel af blått Diridumdej. Loenbom Upl. 4: 81 (i handl. fr. 1581). 2 1/2 Alln blomerat dirdomdeÿ. Ångerm. dombok 18 aug. 1630, fol. 28. Oxenst. brefv. 11: 746 (1640). 1 st. Grönkens eller Tiromtey. Stiernman Com. 2: 732 (1653).
Anm. 1:o. Grimm Wb, hvars uppgifter bekräftas af där anförda språkprof, uppgifver att t. dirdendei är ett tyg till hälften af ylle, till hälften af linne. Enl. Savary Dict. de commerce (1723) är fr. tiretaine vanl. till hälften ylle, till hälften linne, men kan också vara helt o. hållet af ylle. För Sv. saknas direkta upplysningar om tygets beskaffenhet, men i ofvan anf. språkprof från c. 1560 o. 1563 förekommer dirdomdej bland ”sidentyg” o. måste således antagas hafva varit af silke. Detsamma synes gälla betr. språkprofvet fr. 1581 (den kjortel som där omnämnes är en brudgåfva från Gustaf Vasas drottning Margareta till Ebba Lilliehöök). Det ”blommerade” tyget i språkprofvet fr. 1630 är väl också ngt slags sidentyg. I språkprofvet fr. 1653 visar däremot synonymet att dirdomdej betydt ngt slags kläde. Rätta förh. synes alltså vara att benämningen dirdomdej användts om tyger af växlande sammansättning o. dyrbarhet (liksom äfv. t. ex. DAMAST, KAMLOTT, RASK, SARS) o. snarare afsett mönstret än materialet.
2:o. Ordet dirdomdräll i följ. språkprof är kanske enklast att förklara ss. en folketymologisk förvridning af dirdomdej med anslutning till DRÄLL. 1 st Drälz för låt (dvs. förlåt, förhänge) aff rödt och hvijt(,) 1 st. Dirdom drälz Sängekappa. Växiö domk. akter 1660, nr 61.

 

Spalt D 1478 band 6, 1915

Webbansvarig