Publicerad 1915   Lämna synpunkter
DIPPELSOLJA dip3els~ol2ja, äfv. 40~10, äfv. DIPPELOLJA dip3el~, resp. 40~, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(dippel- 2 Uppf. b. 7: 470 (1903))
Etymologi
[jfr t. Dippels tieröl, Dippelsches öl, eng. Dippels oil, fr. huile volatile de Dippel, nylat. oleum animale Dippelii. Oljan har fått sitt namn efter tysken J. K. Dippel (jfr DIPPELIANISM), hvilken var den förste som framställde den ren]
farm. benämning på en i sht förr i medicinen använd vidbränd olja som erhålles gm torr destillation o. därpå följande rektifikation af kväfvehaltiga djurämnen (vanl. raspade hjorthorn): renad benolja, rektificerad hjorthornsolja. A. G. Ekeberg i Litt.-tidn. 1797, s. 419. Berzelius Kemi 6: 434 (1830). SPF 1859, s. 485. Arkiv f. kemi II. 36: 2 (1907).
Anm. Särskrifning af orden förekommer äfven. Dippels olja har ock användts mot hvarjehanda nervkrämpor. NF (1880). Lindgren Läkem. (1902). jfr: Dippels Djur-Olja. Blom Medicam. 130 (1801).

 

Spalt D 1475 band 6, 1915

Webbansvarig